Styrelse i en bostadsrättsförening har möte

Fastighetsförvaltare Gävle i Gävleborg - Fastighetskonsult Per Hellberg AB

Fastighetsförvaltning för bostadsrättsföreningar, så att styrelsen kan känna sig säker i sin hantering av fastigheten.

Boka ett 30-minuters samtal, där jag lyssnar på er för att snabbt förstå era behov och de utmaningar ni står inför.

Boka Ett Samtal

Bind inte upp din förening på dyra avtal!

Boka ett 30-minuters samtal, där jag lyssnar på er för att snabbt förstå era behov och de utmaningar ni står inför.

Boka Ett Samtal

Bind inte upp din förening på dyra avtal!

Samarbetspartners

Q-teknik
RUTS
Trädgårdsinteriör
Björns Åkeri
Probaco
Murtek
Energi och inomhusmiljö
Er elinstallatör
Cederlöfs
BOMHUS GLAS
ARGOLIT
fridhems_maleri
Åkerlinds plåt
DavikQC
Prosystem AB
VALLBACKS BYGG AB
Markax
Projektledare skakar hand med en entreprenör

Trygghet och Expertis

Jag vet att många av er som sitter i styrelser för bostadsrättsföreningar känner er osäkra på hur ni bäst ska hantera er fastighet. 
Jag förstår den frustration som styrelser upplever när beslut drar ut på tiden, eftersom det kan ta lång tid att ta fram rätt beslutsunderlag. 

Oron över att missa viktiga underhållsåtgärder, göra felaktig budgetering eller ha bristande kunskap om de lagar och regler som gäller, förstärker bara denna frustration. 

Det är därför jag erbjuder en fastighetsförvaltningstjänst som bygger på god kommunikation utan dyra avtal. En fastighetsförvaltning där föreningen kan ställa alla sina frågor utan kostnad, för att skapa den trygghet och expertis som krävs i en styrelse. Med min hjälp kan ni sköta er fastighet med fullständig självsäkerhet.

Jag inbjuder er att boka ett 30-minuters samtal med mig, så att vi tillsammans kan utforska hur jag kan hjälpa er att övervinna dessa utmaningar.

Star iconStar iconStar iconStar iconStar icon

Pelle har under alla år vi jobbat tillsammans med honom i rollen som teknisk förvaltare hos Riksbyggen varit ett fantastiskt bollplank med mycket hög kompetens.

Med sin stora kompetens, sitt breda kontaktnät och sin vilja att driva igenom saker har han varit ovärderlig i många av de frågor där vi i styrelsen känt behov av stöttning. Han har alltid funnits tillgänglig och varit behjälplig när behovet funnits och levererat lösningar och svar som vi känt oss mycket trygga i.

I Pelle vet man att saker och ting blir gjorda på ett tryggt och förtroendegivande sätt och vi kan därför varmt rekommendera  både fastighetsägare samt bostadsrättsföreningar att anlita Pelle för uppdrag inom teknisk förvaltning samt projektledare för diverse mindre projekt.

För Brf Gävlehus 17

André Stål, ordförande

Patrik Andersson, vicevärd/ledamot

Hur Det Fungerar

Jag har utformat min arbetsprocess för att göra det så enkelt och riskfritt som möjligt för er att börja arbeta med mig. Här är en enkel steg-för-steg-plan som vi kan följa tillsammans:

1. Initialt samtal

Allt börjar med ett kort möte, antingen via telefon eller ansikte mot ansikte, där jag lyssnar på er för att snabbt förstå era behov och de utmaningar ni står inför.

2. Strategimöte

Om ni känner att vi kan ha ett bra samarbete, ordnar vi ett möte med hela styrelsen. Detta är för att vi tillsammans ska kunna gå igenom era specifika behov mer ingående och jag får möjlighet att skräddarsy en plan som passar just er.

3. Riskfritt samarbete

När vi bestämmer oss för att jobba tillsammans, erbjuder jag er möjligheten att kontakta mig när som helst, helt kostnadsfritt, för att ni ska kunna ställa alla era frågor och känna er trygga i era beslut. Ni kommer bara att betala för de tjänster eller projekt ni faktiskt behöver hjälp med.

4. Flexibelt stöd

Jag är här för er i styrelsen, redo att erbjuda rådgivning och stöd, oavsett om det handlar om att ge råd eller genomföra specifika projekt.

Genom att följa denna process garanterar jag att ni alltid har tillgång till den expertis och det stöd som krävs för att ni ska lyckas med er fastighetsförvaltning. Jag är här för att göra de komplexa processerna enklare för er, så att ni enkelt kan nå era mål.

Rad av hus i stockholm sverige

Betala bara när du behöver hjälp.

Många fastighetsförvaltare tar ut en årlig avgift som även ska täcka dyra omkostnader.

Detta kan vara ekonomiskt tufft för mindre bostadsrättsföreningar, därför har jag utvecklat ett arbetssätt där ni endast betalar 2.500kr per år för tillgång till ett kunskapsbibliotek och obegränsad kommunikation via samtal eller mejl.

Ytterligare kostnader tillkommer endast om ni behöver min hjälp för ett specifikt projekt, ärende eller uppbyggnad av en underhållsplan.

Styrelsen kommer då alltid att få en noggrann kostnadsuppskattning i förväg.

- Christoffer

Otroligt bra att ha och göra med! Snabb återkoppling, otroligt hjälpsam! Löser allt mellan att hantera bekymmer med medlem till stora projekt, vi är otroligt tacksamma att vi hittade Pelle!

- Maria

Professionellt bemötande och mångsidigt kompetens ger min Brf ett bra beslutsunderlag för underhåll och renovering.

- Inger

Trevligt bemötande, lugn och saklig hantering av uppdrag.

Fastighetsägare har möte och jobbar på ett projekt

Lång erfarenhet och goda kontakter.

Med lång och bred erfarenhet i fastighetsbranschen, har jag utvecklat ett nätverk av betrodda kontakter inom flera sektorer. Med en djup förståelse för fastigheter, teknik, människor och processer, bygger jag starka relationer och levererar effektiva lösningar som verkligen fungerar. Mina goda relationer med entreprenörer över hela Gävleborg garanterar att vi kan hitta rätt åtgärder för era behov.

Inget behov av externa projektledare

Många fastighetsförvaltare har begränsningar när det kommer till de projekt de kan driva och förvalta, vilket gör att styrelsen behöver anlita externa projektledare. Men jag erbjuder en omfattande service där inget projekt är för litet eller för stort för mig att hantera. Jag förvaltar och leder projekt, dokumenterar arbete, förvaltar historik och hanterar kommunikation mellan styrelse och entreprenörer. Med mig behöver du inte oroa dig för att anlita externa projektledare.

God kommunikation

Att leda en bostadsrättsförening kan vara en utmaning, och därför förstår jag vikten av att erbjuda stöd till styrelser. 'Med bra kommunikation kommer man långt', och min vision är att varje styrelse ska känna sig trygg i sin roll. Därmed prioriterar jag alltid snabb och tydlig återkoppling, för att säkerställa att alla involverade är med på varje steg i processen.

Vad ingår i tjänsten för fastighetsförvaltning?

I min tjänst för fastighetsförvaltning ingår en djupgående förståelse för er unika bostadsrätt. Jag är här för att svara på era specifika frågor och erbjuder obegränsad kommunikation via samtal eller mejl. Detta innebär att ni kan nå mig när som helst för att diskutera er fastighets behov, vilket direkt adresserar den frustration som ofta upplevs av styrelser när beslut drar ut på tiden på grund av utmaningar med att ta fram rätt beslutsunderlag.

Utöver detta inkluderar min tjänst tilläggstjänster såsom teknisk förvaltning, där jag tillsammans med mina samarbetspartners, erbjuder effektiva lösningar på era löpande underhållsbehov. Detta omfattar städning, gräsklippning, snöröjning och hantering av felanmälningar.

Hur kan en fastighetsförvaltare hjälpa till med att förbättra vår fastighets ekonomiska hälsa?

Genom att arbeta proaktivt med teknisk förvaltning och effektivisera era löpande underhållsbehov bidrar jag till att minska onödiga kostnader och optimera er budget. Jag hjälper också till med att undvika dyra eller dubblerade avtal och skapar en långsiktig plan som beaktar alla kommande större underhållskostnader, vilket direkt bidrar till en förbättrad ekonomisk hälsa för er fastighet.

Vilken erfarenhet och vilka kvalifikationer har fastighetsförvaltaren?

Efter flera års erfarenhet från att arbeta inom en större fastighetsförvaltnings organisation i Gävleborg har jag byggt upp ett omfattande kontaktnät och en djupgående förståelse för fastighetsförvaltning. Denna erfarenhet och expertis gör att jag kan erbjuda skräddarsydda lösningar som möter just era behov.

Vad är kostnaden för era tjänster?

Alla tilläggstjänster, såsom teknisk förvaltning, projektledning och framtagande av underhållsplaner, tillhandahålls till en löpande timkostnad på 800kr/timme. Styrelsen får alltid en offert med uppskattad kostnad i förväg, vilket säkerställer att ni känner er trygga med ert beslut.

Hur sker kommunikationen och rapporteringen till styrelsen?

Kommunikation och rapportering till styrelsen sker löpande via mejl eller telefon. För större projekt deltar jag självklart på möten för att kunna svara på eventuella frågor och se till att ni är fullständigt uppdaterade.

Hur arbetar ni med långsiktig planering och värdehöjande åtgärder för fastigheten?

Varje förening är unik, och det första steget är alltid att noggrant granska alla utgifter för att undvika onödiga eller dubbla avtal. Därefter skapas en långsiktig underhållsplan som ger en översikt över kommande stora underhållskostnader.

Detta möjliggör även planering för investeringar i exempelvis energieffektiviseringar, vilket kan leda till minskade elkostnader för fastigheten och därmed bidra till dess värdeökning över tid.

Hur anpassar ni era tjänster efter vår bostadsrättsförenings specifika behov?

Varje bostadsrättsförening är unik, och jag lägger stor vikt vid att förstå just era specifika behov och utmaningar. Detta börjar med en grundlig genomgång av er fastighet och en dialog med styrelsen för att identifiera era prioriteringar och mål.

Baserat på denna information skräddarsyr jag en plan som inte bara adresserar era omedelbara underhållsbehov utan också tar hänsyn till långsiktiga strategier för att förbättra fastighetens värde och ekonomiska hälsa. Detta inkluderar allt från dagligt underhåll till strategisk planering och investeringar i fastigheten.

Hur hanterar ni konflikter eller tvister mellan föreningen och hyresgäster eller tjänsteleverantörer?

Konflikthantering är en viktig del av fastighetsförvaltningen. Jag agerar som medlare för att lösa eventuella tvister på ett effektivt och professionellt sätt som skyddar både föreningens och dess medlemmars intressen. Detta innebär att jag använder min erfarenhet och mitt kontaktnät för att förhandla fram lösningar som är acceptabla för alla inblandade parter.

Genom proaktiv kommunikation och etablering av tydliga riktlinjer och förväntningar från början strävar jag efter att minimera risken för konflikter och säkerställa en harmonisk boendemiljö.

​​"Med bra kommunikation kommer man långt”.

Vilka åtgärder vidtar ni för att säkerställa att fastigheten är energieffektiv och miljövänlig?

Energieffektivitet och miljövänliga lösningar är centrala aspekter i mitt arbete med fastighetsförvaltning. Detta kan inkludera allt från installation av energieffektiva belysningssystem och uppvärmningslösningar till förbättringar av fastighetens isolering.

Jag arbetar också med att implementera hållbara lösningar för avfallshantering och vattenanvändning. Genom dessa åtgärder strävar jag efter att inte bara minska fastighetens miljöpåverkan utan också att optimera driftskostnaderna på lång sikt.

Vilket geografiskt område täcker ni?

Jag är baserad i Gävle och har huvudsakligen kunder i Gävleborgs och Dalarnas län. Denna geografiska spridning ger mig möjlighet att erbjuda fastighetsförvaltningstjänster till en bred krets av bostadsrättsföreningar och fastighetsägare.
Jag värdesätter möjligheten att arbeta nära mina kunder och strävar alltid efter att erbjuda personlig och anpassad service, oavsett om det handlar om ett engångsprojekt eller långsiktigt partnerskap.

För speciella projekt eller unika förvaltningsbehov är jag också öppen för att diskutera möjligheter utanför dessa områden, för att på bästa sätt stödja er fastighetsförvaltning.

Tack! Din ansökan har blivit mottagen!
Något gick fel när formuläret skickades.