Varför skall man göra Statuskontroller och avflyttningsbesiktningar?

Statuskontroller och avflyttningsbesiktningar är proaktiva metoder för att upptäcka brister, som vattenskador, i god tid. Genom att göra statuskontroller regelbundet kan försäkringskostnader minskas. Avflyttningskontroller ser till att eventuella brister adresseras innan överlåtelsen, vilket minimerar komplikationer efter överlåtelse och säkerställer att såväl säljaren som föreningen uppfyller sina underhållsansvar.

Statskontroller handlar mycket om proaktivt arbete och ger möjligheter att upptäcka brister som tex vattenskador i god tid, innan det har tagit för stor skada. Statuskontroller görs oftast vart 3:e år och är något som flera försäkringsbolag tar hänsyn till vid bedömning av självrisker under förutsättning att man gör dem kontinuerligt och följer upp. Detta bör dock tas upp med respektive försäkringsbolag.  

Avflyttningskontroller är en statskontroll som görs i samband med att en bostad överlåts är en bra service för nya medlemmar. I god tid innan tillträdet så görs en besiktning av bostaden för att se om det finns några brister som säljaren eller föreningen behöver åtgärda.

Det man tittar i första hand på är elen, sitter uttag löst, hänger sladdar med ström på ner från taket? Är det jord där det skall vara jord? Man mäter fukt i badrum och kök. Ventilation, sitter korrekt köksfläkt på plats, eller har någon satt dit en fläkt som motverkar föreningens anläggning? Har man olovligt tagit bort, eller flyttat väggar? Vilket skick är lägenheterna i? Här får styrelsen bra koll på beståndet i föreningen.

När allt ställs på sin spets har jag dock upplevt att det kan vara skönt att få hjälp med att sköta kommunikationen med de boende och samtidigt få stöttning i hur och när bristerna ska åtgärdas och vem som ska bekosta dem.

Fler frågor och svar.

Kontakta Pelle Hellberg redan idag!

“Med bra kommunikation kommer man långt”, låt din styrelse få det stöd den behöver.

Till Kontaktformuläret
Star iconStar iconStar iconStar iconStar icon

Som representanter från tidigare styrelseuppdrag i Riksbyggen Brf Gävlehus 10, har vi arbetat tillsammans med Pelle i hans roll som Teknisk förvaltare samt Projektledare.

 

Pelle är lätt att samarbeta med och han var alltid lättillgänglig för både konsultation och återrapportering av uppdrag. Pelle har också med hög integritet, företrätt bostadsrättsföreningen i flertalet dialoger med föreningens medlemmar. Förutom gedigen kompetens inom arbetsområdet, har Pelle förmågan att försöka se uppdragen/utmaningarna från kundens (dvs vårt) perspektiv. Pelle har även ett stort nätverk av yrkeskunniga entreprenörer som varit värdefulla för olika utförandeuppdrag.

 

Vi kan därför rekommendera både fastighetsägare och bostadsrättsföreningar att anlita Pelle för uppdrag inom Teknisk förvaltning och Projektledning.

 

Mats Bokström, Tommy Källman och Bertil Sjöberg

(tidigare styrelseledamöter i Riksbyggen Brf Gävlehus 10).

Star iconStar iconStar iconStar iconStar icon

Under vår tid med Pelle Hellberg som förvaltare har vi upplevt honom som en mycket värdefull , saklig och kunnig person. Pelle har utfört våra uppdrag aktivt och snabbt ,han ser möjligheter tar initiativ till ett ansvarsfullt planeringsmässigt och ekonomiskt utförande. Pelle fungerar utmärkt även som mellanhand gentemot entreprenörer vid upphandlingar, beställa utredningar i samband med uppgjorda underhållsplaner mm. vilket givet föreningen framgångsrika resultat. Brf.Hamrångehus uppskattar Pelle för hans gedigna bakgrund inom sitt fält samt hans stora engagemang att på ett fackmannamässigt sätt förstå och utföra våra behov. Sammantaget ger Pelle som förvaltare föreningen en fullvärdig trygg sammarbetspartner.

För Brf. Hamrångehus no.1

Mats Sima

ordförande