Behöver man en underhållsplan?

För befintliga bostadsrättsföreningar finns inget strikt lagkrav på en underhållsplan, men lagstiftning och regler antyder att en bör finnas. Från 2022 är det lag på att nyproducerade bostadsrättsföreningar ska ha en underhållsplan som omfattar 50 år framåt från 2024. Underhållsplanen hjälper föreningar med budgetplanering, långsiktigt underhåll och förbereder dem för framtida kostnader. Det är en värdefull resurs för styrelsen, och det är viktigt att ha en som är begriplig och arbetsbar.

(För befintliga bostadsrättsföreningar så finns det inget direkt lagkrav att ha en underhållsplan, men enligt bostadsrättslagen, plan- och bygglagen samt boverkets byggregler (BBR) – antyder att det bör finnas en sådan.  2022 antogs en lag om att nyproducerade bostadsrättsföreningar skall ha en underhållsplan, från år 2024 skall den omfatta 50 år framåt.)

En underhållsplan är en förutsättning i den långsiktiga planeringen av ekonomin och underhållet i en förening och det viktigaste verktyget i ett kvalitativt budgetarbete. Om man har avgiftsnivåer som tar höjd för ett sparande till stora och dyra underhåll så är föreningen bra förberedd. Den som bor idag i en förening och ”sliter” på fastighetens alla delar ska också solidariskt vara med och bekosta kommande underhåll, även om man inte bor kvar.  En Underhållsplan som uppdateras kontinuerligt, är styrelsens bästa vän. Det finns många som kan hjälpa till med att upprätta en sådan, men min erfarenhet är att det ska också vara en prisvärd och lättbegriplig produkt som ni själva kan styra över i samarbete med er förvaltare.

Fler frågor och svar.

Kontakta Pelle Hellberg redan idag!

“Med bra kommunikation kommer man långt”, låt din styrelse få det stöd den behöver.

Till Kontaktformuläret
Star iconStar iconStar iconStar iconStar icon

Som representanter från tidigare styrelseuppdrag i Riksbyggen Brf Gävlehus 10, har vi arbetat tillsammans med Pelle i hans roll som Teknisk förvaltare samt Projektledare.

 

Pelle är lätt att samarbeta med och han var alltid lättillgänglig för både konsultation och återrapportering av uppdrag. Pelle har också med hög integritet, företrätt bostadsrättsföreningen i flertalet dialoger med föreningens medlemmar. Förutom gedigen kompetens inom arbetsområdet, har Pelle förmågan att försöka se uppdragen/utmaningarna från kundens (dvs vårt) perspektiv. Pelle har även ett stort nätverk av yrkeskunniga entreprenörer som varit värdefulla för olika utförandeuppdrag.

 

Vi kan därför rekommendera både fastighetsägare och bostadsrättsföreningar att anlita Pelle för uppdrag inom Teknisk förvaltning och Projektledning.

 

Mats Bokström, Tommy Källman och Bertil Sjöberg

(tidigare styrelseledamöter i Riksbyggen Brf Gävlehus 10).

Star iconStar iconStar iconStar iconStar icon

Pelle har under alla år vi jobbat tillsammans med honom i rollen som teknisk förvaltare hos Riksbyggen varit ett fantastiskt bollplank med mycket hög kompetens.

Med sin stora kompetens, sitt breda kontaktnät och sin vilja att driva igenom saker har han varit ovärderlig i många av de frågor där vi i styrelsen känt behov av stöttning. Han har alltid funnits tillgänglig och varit behjälplig när behovet funnits och levererat lösningar och svar som vi känt oss mycket trygga i.

I Pelle vet man att saker och ting blir gjorda på ett tryggt och förtroendegivande sätt och vi kan därför varmt rekommendera  både fastighetsägare samt bostadsrättsföreningar att anlita Pelle för uppdrag inom teknisk förvaltning samt projektledare för diverse mindre projekt.

För Brf Gävlehus 17

André Stål, ordförande

Patrik Andersson, vicevärd/ledamot