Hur kan en bostadsrättsförening effektivisera sin energianvändning?

Energiutgifter representerar en betydande del av de löpande kostnaderna för en bostadsrättsförening. Genom att minska energiförbrukningen kan föreningen positivt påverka både sin ekonomiska situation och de avgifter som medlemmarna betalar. För att säkerställa lönsamma investeringar i energieffektivisering är det viktigt att genomföra en noggrann energiutredning. Detta hjälper föreningen att förstå fastighetens energibehov och identifiera specifika åtgärder som kan ge en pålitlig avkastning på investeringen. Denna utredning bör omfatta både byggnadens fysiska struktur, som isolering och fönster, samt installationer som värmesystem och ventilation.

Vissa energibesparande åtgärder, som att kontrollera och byta ut tätningslister i dörrar och fönster, ger så tydliga fördelar att de ofta kan genomföras utan en inledande utredning. Att mäta innetemperaturen i lägenheterna är också kritiskt. Detta ger insikter om byggnadens faktiska temperaturförhållanden, vilket i sin tur möjliggör mer precisa justeringar av värmesystemet. Faktiska temperaturdata kan avslöja övervärme, vilket kan leda till onödigt höga energikostnader.

Min samarbetspartner, Argolit, specialiserar sig på energiutredningar och effektivisering. De kan assistera med att göra en fullständig energiutredning för att ge styrelsen en klar bild av vilka åtgärder som bör prioriteras. De kan också erbjuda konkreta lösningar, som installation av trådlösa temperaturmätare i varje lägenhet, vilket ger föreningen en verklig bild av hur byggnaden värms upp och var besparingar kan göras.

Argolits temperaturgivare har en batterilivslängd på 10 år och blir föreningens egendom, utan några bindningstider. Det innebär att föreningen har full frihet att byta leverantör när de önskar. Argolits team assisterar inte bara med installationen utan också med att tolka mätdata och integrera dessa uppgifter med befintliga värmesystem, oavsett systemets ålder. Genom att använda denna temperaturinformation kan värmesystemet justeras för att bättre matcha byggnadens faktiska behov, vilket potentiellt kan ge en energibesparing på mellan 10 och 30 %.

Fler frågor och svar.

Kontakta Pelle Hellberg redan idag!

“Med bra kommunikation kommer man långt”, låt din styrelse få det stöd den behöver.

Till Kontaktformuläret
Star iconStar iconStar iconStar iconStar icon

Pelle har under alla år vi jobbat tillsammans med honom i rollen som teknisk förvaltare hos Riksbyggen varit ett fantastiskt bollplank med mycket hög kompetens.

Med sin stora kompetens, sitt breda kontaktnät och sin vilja att driva igenom saker har han varit ovärderlig i många av de frågor där vi i styrelsen känt behov av stöttning. Han har alltid funnits tillgänglig och varit behjälplig när behovet funnits och levererat lösningar och svar som vi känt oss mycket trygga i.

I Pelle vet man att saker och ting blir gjorda på ett tryggt och förtroendegivande sätt och vi kan därför varmt rekommendera  både fastighetsägare samt bostadsrättsföreningar att anlita Pelle för uppdrag inom teknisk förvaltning samt projektledare för diverse mindre projekt.

För Brf Gävlehus 17

André Stål, ordförande

Patrik Andersson, vicevärd/ledamot

Star iconStar iconStar iconStar iconStar icon

Under vår tid med Pelle Hellberg som förvaltare har vi upplevt honom som en mycket värdefull , saklig och kunnig person. Pelle har utfört våra uppdrag aktivt och snabbt ,han ser möjligheter tar initiativ till ett ansvarsfullt planeringsmässigt och ekonomiskt utförande. Pelle fungerar utmärkt även som mellanhand gentemot entreprenörer vid upphandlingar, beställa utredningar i samband med uppgjorda underhållsplaner mm. vilket givet föreningen framgångsrika resultat. Brf.Hamrångehus uppskattar Pelle för hans gedigna bakgrund inom sitt fält samt hans stora engagemang att på ett fackmannamässigt sätt förstå och utföra våra behov. Sammantaget ger Pelle som förvaltare föreningen en fullvärdig trygg sammarbetspartner.

För Brf. Hamrångehus no.1

Mats Sima

ordförande