Hur ska man tänka vid budgetarbetet?

Vid budgetarbetet är ett nära samarbete mellan ekonomen och förvaltaren centralt. De bör tillsammans presentera en genomtänkt budget, antingen för 1 eller 5 år, baserad på en välstrukturerad underhållsplan. Detta säkerställer att bostadsrättsföreningen är ekonomiskt stabil och kan planera för avgiftshöjningar och underhåll på ett långsiktigt sätt. Samarbetet mellan ekonomen och förvaltaren spelar en nyckelroll även när ledningen övergår till en ny styrelse, för att säkerställa att allting är välorganiserat.

Här är det viktigt att ha en engagerad ekonom som har en god kontakt med förvaltaren. Hur presenterar man en budgetplan på 1 år eller 5 år?  

Som förvaltare så tycker jag att samarbetet med ekonomen är oerhört viktigt och roligt då man vill kunna hjälpa en bostadsrättsförening på bästa sätt att må bra både ekonomiskt och underhållsmässigt. Jag vill kunna skapa en förståelse för varandras arbete och tillsammans kunna presentera detta för styrelsen på ett bra sätt.  Styrelsen hanterar medlemmarnas pengar och det är ett stort ansvar. Allt kommer tillbaka på en bra och fungerande underhållsplan där man kan planera långsiktigt för avgiftshöjningar och planera underhåll.

Den dagen man lämnar över till en ny styrelse så vill man att allt är bra skött och även där kan ekonomen och förvaltaren vara med.

Fler frågor och svar.

Kontakta Pelle Hellberg redan idag!

“Med bra kommunikation kommer man långt”, låt din styrelse få det stöd den behöver.

Till Kontaktformuläret
Star iconStar iconStar iconStar iconStar icon

Vi, brf Hjortronet, har under några år samarbetat med förvaltare Per Hellberg Riksbyggen Gävle. Samarbetet har varit mycket bra och vi har fått snabb respons och hjälp när så behövts vid ex.vis skadeärenden, rådgivning och kontakter med företag och myndigheter. Han har också mycket väl utfört arbetet som projektledare när vi genomförde ett stort underhållsprojekt under 2022.

Sammanfattande personlighetsbedömning:

Pålitlighet, engagemang, ansvarstagande, noggrannhet, god samarbetsförmåga, bra kontaktnät och sist men inte minst ett gott bemötande. Värt att påpeka att ingen privat relation ligger till grund för vår bedömning:

Bo Forsberg Ordförande, Lars-Ivan Ivarsson Sekreterare.

Star iconStar iconStar iconStar iconStar icon

Pelle har under alla år vi jobbat tillsammans med honom i rollen som teknisk förvaltare hos Riksbyggen varit ett fantastiskt bollplank med mycket hög kompetens.

Med sin stora kompetens, sitt breda kontaktnät och sin vilja att driva igenom saker har han varit ovärderlig i många av de frågor där vi i styrelsen känt behov av stöttning. Han har alltid funnits tillgänglig och varit behjälplig när behovet funnits och levererat lösningar och svar som vi känt oss mycket trygga i.

I Pelle vet man att saker och ting blir gjorda på ett tryggt och förtroendegivande sätt och vi kan därför varmt rekommendera  både fastighetsägare samt bostadsrättsföreningar att anlita Pelle för uppdrag inom teknisk förvaltning samt projektledare för diverse mindre projekt.

För Brf Gävlehus 17

André Stål, ordförande

Patrik Andersson, vicevärd/ledamot