Varför är det viktigt för bostadsrättsföreningar att överväga installation av elbilsladdare?

Elbilar och plug in-hybrider blir allt mer populära i samhället, både som tjänstebilar och för privat bruk. Genom att installera elbilsladdare erbjuder bostadsrättsföreningar sina medlemmar en bekväm laddningslösning hemma, vilket också bidrar till att öka fastighetens attraktivitet. Detta kan i sin tur leda till ett högre värde på bostadsrätterna. Dessutom, med tanke på samhällets växande trend att minska beroendet av fossila bränslen, kan en sådan investering ses som både framåtblickande och miljövänlig.

Utöver själva installationen finns det administrativa överväganden att tänka på, särskilt när det gäller att debitera förbrukningen av el på ett smidigt sätt. Dessutom bör föreningar vara medvetna om de tillgängliga statliga bidragen, vilket kan erbjuda ekonomiska incitament till dem som väljer att investera i elbilsladdare.

Enkel administration

För att förenkla både för styrelsen och respektive medlem är det mycket fördelaktigt att förbrukad el automatiskt debiteras på medlemmens vanliga månadsavi. Sköts inte detta automatiskt kan det bli en riktig huvudvärk för styrelsen, särskilt om föreningen har elbilsladdare som medlemmarna delar på.

Statligt bidrag

Bostadsrättsföreningar och samfälligheter kan få upp till 50 % tillbaka på hela investeringskostnaden för elbilsladdare (max 15 000 kr i bidrag per laddplats). Som med alla statliga bidrag finns de så länge de finns. Ingen vet hur länge.

Min samarbetspartner, Argolit, erbjuder en helhetslösning för dessa utmaningar. För att förenkla administrationen för bostadsrättsföreningar har Argolit skapat ett system där all debiteringsinformation skickas automatiskt till föreningens ekonomisystem. På detta sätt reflekteras eldebiteringen på medlemmarnas månadsavi, vilket eliminerar behovet av komplexa manuella processer. Dessutom kan Argolit hjälpa till med ansökningsprocessen för de statliga bidragen, och kan även representera föreningen som ombud om det önskas. Med Argolits stöd kan bostadsrättsföreningar göra en smidig och kostnadseffektiv övergång till elbilsvänliga fastigheter.

Fler frågor och svar.

Kontakta Pelle Hellberg redan idag!

“Med bra kommunikation kommer man långt”, låt din styrelse få det stöd den behöver.

Till Kontaktformuläret
Star iconStar iconStar iconStar iconStar icon

Pelle har under alla år vi jobbat tillsammans med honom i rollen som teknisk förvaltare hos Riksbyggen varit ett fantastiskt bollplank med mycket hög kompetens.

Med sin stora kompetens, sitt breda kontaktnät och sin vilja att driva igenom saker har han varit ovärderlig i många av de frågor där vi i styrelsen känt behov av stöttning. Han har alltid funnits tillgänglig och varit behjälplig när behovet funnits och levererat lösningar och svar som vi känt oss mycket trygga i.

I Pelle vet man att saker och ting blir gjorda på ett tryggt och förtroendegivande sätt och vi kan därför varmt rekommendera  både fastighetsägare samt bostadsrättsföreningar att anlita Pelle för uppdrag inom teknisk förvaltning samt projektledare för diverse mindre projekt.

För Brf Gävlehus 17

André Stål, ordförande

Patrik Andersson, vicevärd/ledamot

Star iconStar iconStar iconStar iconStar icon

Som representanter från tidigare styrelseuppdrag i Riksbyggen Brf Gävlehus 10, har vi arbetat tillsammans med Pelle i hans roll som Teknisk förvaltare samt Projektledare.

 

Pelle är lätt att samarbeta med och han var alltid lättillgänglig för både konsultation och återrapportering av uppdrag. Pelle har också med hög integritet, företrätt bostadsrättsföreningen i flertalet dialoger med föreningens medlemmar. Förutom gedigen kompetens inom arbetsområdet, har Pelle förmågan att försöka se uppdragen/utmaningarna från kundens (dvs vårt) perspektiv. Pelle har även ett stort nätverk av yrkeskunniga entreprenörer som varit värdefulla för olika utförandeuppdrag.

 

Vi kan därför rekommendera både fastighetsägare och bostadsrättsföreningar att anlita Pelle för uppdrag inom Teknisk förvaltning och Projektledning.

 

Mats Bokström, Tommy Källman och Bertil Sjöberg

(tidigare styrelseledamöter i Riksbyggen Brf Gävlehus 10).