Hur går man till väga vid hantering av vattenskador?

Vid misstänkt vattenskada bör man utföra en utredning och skaffa en skaderapport. Denna rapport används av försäkringsbolaget för att bedöma skadan och bestämma ansvarsfördelning. Att ha en förvaltare som assisterar kan snabba upp processen, men regelbunden återkoppling och dokumentation är viktigt för historik och uppföljning.

Vem gör skaderapporten? Vem kontaktar man?

Har ni en misstänkt vattenskada så skall ni alltid göra en utredning och få en skaderapport. Denna ligger till grund för hur försäkringsbolaget sedan bedömer ärendet, där återkommer de med en ansvarsfördelning som säger vem som bär ansvaret, vad självrisken blir, ev. åldersavdrag osv. De flesta företag som gör skadebesiktningar och skriver rapporter utför sedan också de jobb som behövs för att åtgärda skadan. Att ha en förvaltare som hjälper till att ”hålla” i och sköta alla kontakter i ärendet kan underlätta och göra så att processen går fortare. Den personen ska ge er kontinuerlig återkoppling, och förse er med all viktig dokumentation som sedan är viktigt att spara. Min erfarenhet är att det och är en enorm avlastning för en styrelse.

Fler frågor och svar.

Kontakta Pelle Hellberg redan idag!

“Med bra kommunikation kommer man långt”, låt din styrelse få det stöd den behöver.

Till Kontaktformuläret
Star iconStar iconStar iconStar iconStar icon

Under vår tid med Pelle Hellberg som förvaltare har vi upplevt honom som en mycket värdefull , saklig och kunnig person. Pelle har utfört våra uppdrag aktivt och snabbt ,han ser möjligheter tar initiativ till ett ansvarsfullt planeringsmässigt och ekonomiskt utförande. Pelle fungerar utmärkt även som mellanhand gentemot entreprenörer vid upphandlingar, beställa utredningar i samband med uppgjorda underhållsplaner mm. vilket givet föreningen framgångsrika resultat. Brf.Hamrångehus uppskattar Pelle för hans gedigna bakgrund inom sitt fält samt hans stora engagemang att på ett fackmannamässigt sätt förstå och utföra våra behov. Sammantaget ger Pelle som förvaltare föreningen en fullvärdig trygg sammarbetspartner.

För Brf. Hamrångehus no.1

Mats Sima

ordförande

Star iconStar iconStar iconStar iconStar icon

Vi, brf Hjortronet, har under några år samarbetat med förvaltare Per Hellberg Riksbyggen Gävle. Samarbetet har varit mycket bra och vi har fått snabb respons och hjälp när så behövts vid ex.vis skadeärenden, rådgivning och kontakter med företag och myndigheter. Han har också mycket väl utfört arbetet som projektledare när vi genomförde ett stort underhållsprojekt under 2022.

Sammanfattande personlighetsbedömning:

Pålitlighet, engagemang, ansvarstagande, noggrannhet, god samarbetsförmåga, bra kontaktnät och sist men inte minst ett gott bemötande. Värt att påpeka att ingen privat relation ligger till grund för vår bedömning:

Bo Forsberg Ordförande, Lars-Ivan Ivarsson Sekreterare.