Hur skall man tänka inför ett projekt?

Inför ett projekt bör man prioritera en grundlig tidsplanering och inleda med en noggrann utredning för att fastställa skicket och eventuella andra relaterade frågor. Betala för en kvalitativ utredning eftersom den kommer att vara grundläggande för kommande projektering. Projekteringsprocessen syftar till att skapa ett konsekvent förfrågningsunderlag för entreprenörer. Under utförandet är det viktigt med en pålitlig bygg-projektledare som ger regelbunden återkoppling till styrelsen och ser till att alla viktiga dokument finns på plats. Beroende på projektets storlek kan det ta 6–12 månader från start till genomförande, och bra samarbete mellan alla parter är avgörande för ett framgångsrikt utfall.

Utredning - Inför ett projekt så är tidsplaneringen a och o, hur lång tid från start till mål kan man räkna med? För att börja i rätt ände så bör man först göra en utredning för att ta reda på skicket, är det något närliggande underhåll som man också bör se över på samma gång, eller visar utredningen att man till och med kan skjuta på projektet? Var inte rädd för att betala för en bra utförd utredning, denna ligger till grund för kommande projektering.  En bra utredning är aldrig bortkastad, visar det sig att skicket är bra och att man kan avvakta med projektet för att bygga upp ekonomin så är det också positivt.

Projekteringen – Här är det oerhört viktigt att skriva ihop ett förfrågningsunderlag på utförandet så att de entreprenörer som sedan ska lämna ett anbud har en möjlighet att räkna på samma sak/utförande. Den som hjälper er att skriva ihop detta och skickar ut underlaget bör därför ha en förståelse och känsla för hur utförandet skall gå till och där är kommunikationen med entreprenörerna avgörande.

Utförande, Byggledning – Den som hjälper föreningen att driva projektet ska vara någon som ni har förtroende för. Styrelsen har kanske inte alltid tid eller lust att delta på byggmöten och därför ska projektledaren prioritera snabb återkoppling. Att vara med på ett uppstartsmöte innan projektet drar i gång är dock något jag alltid att rekommenderar. Då går man igenom vad som kommer att hända, tillträden till medlemmarnas bostäder, utlämning av nycklar osv. Ju bättre återkoppling ni som styrelse får desto tryggare känns det att projektet går åt rätt håll.  Beroende på projektets storlek så finns det olika krav från myndigheter tex personalliggare, arbetsmiljöplan, egenkontroll, ansvarsförsäkring, tidsplanering. En projektledare ser till att alla viktiga dokument kommer på plats!

Med hänsyn taget till den process jag beskrivit ovan så får man, beroende på projektet storlek, räkna med att kan det ta 6–12 månader innan man kan ”sätta spaden” i backen. Om entreprenörerna också kan planera i god tid gör blir det även bättre förutsättningar för dem.  Ett bra utförande, innebär nöjda beställare, nöjda entreprenörer och nöjda projektledare.

Fler frågor och svar.

Kontakta Pelle Hellberg redan idag!

“Med bra kommunikation kommer man långt”, låt din styrelse få det stöd den behöver.

Till Kontaktformuläret
Star iconStar iconStar iconStar iconStar icon

Brf Gävlehus nr 2, har under flera år haft förvaltare Per Hellberg, först genom Riksbyggen Gävle och nu som egen fastighetskonsult.

Utmärkt service och framförallt återkoppling på allt Pelle gör, det uppskattar vi verkligen som förening, bara en sån grej som att ta in en offert och se till att sköta allt därefter med byggaren och återrapportering av hur allt gått är oslagbart.

2500 kr för all support vi får är oslagbart för oss som liten förening, med dom besparingar vi gör lägger vi mera pengar på underhåll av byggnader där dom hör hemma istället för att betala dyra förvaltningsavgifter.

Vi rekommendera att ni testar anlita Pelle för uppdrag inom Teknisk förvaltning och Projektledning och se vad han går för!

Pelle är pålitlig, engagerad, noggrann och har kontaktar med byggare som är guld värda för oss som inte driver våra projekt själva i styrelsen.

Erik Vestin Ordförande

Star iconStar iconStar iconStar iconStar icon

Pelle har under alla år vi jobbat tillsammans med honom i rollen som teknisk förvaltare hos Riksbyggen varit ett fantastiskt bollplank med mycket hög kompetens.

Med sin stora kompetens, sitt breda kontaktnät och sin vilja att driva igenom saker har han varit ovärderlig i många av de frågor där vi i styrelsen känt behov av stöttning. Han har alltid funnits tillgänglig och varit behjälplig när behovet funnits och levererat lösningar och svar som vi känt oss mycket trygga i.

I Pelle vet man att saker och ting blir gjorda på ett tryggt och förtroendegivande sätt och vi kan därför varmt rekommendera  både fastighetsägare samt bostadsrättsföreningar att anlita Pelle för uppdrag inom teknisk förvaltning samt projektledare för diverse mindre projekt.

För Brf Gävlehus 17

André Stål, ordförande

Patrik Andersson, vicevärd/ledamot